Nye søknadsskjema for barnehageåret 2017/18 - redusert foreldrebetaling

Hei! Nye søknadsskjema for barnehageåret 2017/18 for ordningen med redusert foreldrebetaling er lagt ut på Vikna kommunes hjemmeside

Hei!

Nye søknadsskjema for barnehageåret 2017/18 for ordningen med redusert foreldrebetaling er lagt ut på Vikna kommunes hjemmeside

 

http://www.vikna.kommune.no/Vikna/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=AC4DF4BBBFB7C474C1257FE2004D150F

 

Skjemaet er også tilgjengelig på kommunens facebookside.