Søknadsfrist 1. Mars for barnehageåret 2023-2024

For å søke plass hos oss, gå via Nærøysund kommune`s hjemmeside - barnehage - søkeportal. Det vil også være mulig å søke barnehageplass etter søknadsfrist, ved ledig kapasitet.