Søknadsfrist 1. Mars for barnehageåret 2020-2021

Vedlagt følger en kort presentasjon av barnehagen vår For å søke plass hos oss, gå via Nærøysund kommune`s hjemmeside - barnehage - søkeportal