Søknadsfrist 1. Mars for barnehageåret 2021-2022

Vedlagt følger en kort presentasjon av barnehagen vår. For å søke plass hos oss, gå via Nærøysund kommune`s hjemmeside - barnehage - søkeportal. Det vil også være mulig å søke barnehageplass etter søknadsfrist, ved ledig kapasitet.