Covid -19, smittevern

Covid -19: Barnehagen har skjerpet rutiner mht Covid -19 og smittevern. Denne beredskapen påvirker hverdagsrutiner og gjør at vedtektene på noen punkter avviker fra nåværende praksis. Åpningstid varierer utfra gjeldende smittevern-nivå.