Endret åpningstid under pandemi

På Gult nivå har barnehagen åpningstid 07.30 - 16.30, med mulighet for å åpne fra kl 07.00 ved behov. På Rødt nivå begrenses åpningstida til 08.00 - 15.30. Avhengig av tillatt størrelse på hver kohort.