Ansatte

Alv & Tussa

Charlotte Helene Binderø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
412 92 600
c.helene93@hotmail.com

Elin-Anita Jenssen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
905 00 093
eaj76@online.no

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder
481 44 179
gunnhegevaloe@gmail.com

Marte W Fredriksen

Stilling: Assistent

Sandra Yvonne Valø

Stilling: Barnehagelærer
482 93 343
sandra_yvonn@msn.com

Stine Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder
959 76 976
stine-karlsen@hotmail.com

Astrid Kroken-Grunnan

Stilling: Barnepleier
416 86 380
g-n-eldre@hotmail.com

Bozena Sadiq

Stilling: Assistent
941 32 036
Signor@live.no

Elin Karin Kristiansen

Stilling: Styrer
909 73 118
elin.k.k@online.no

Hestehoven

Astrid Kroken-Grunnan

Stilling: Barnepleier
416 86 380
g-n-eldre@hotmail.com

Bozena Sadiq

Stilling: Assistent
941 32 036
Signor@live.no

Elin-Anita Jenssen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
905 00 093
eaj76@online.no

Marte W Fredriksen

Stilling: Assistent

Stine Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder
959 76 976
stine-karlsen@hotmail.com

Charlotte Helene Binderø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
412 92 600
c.helene93@hotmail.com

Sandra Yvonne Valø

Stilling: Barnehagelærer
482 93 343
sandra_yvonn@msn.com

Elin Karin Kristiansen

Stilling: Styrer
909 73 118
elin.k.k@online.no

KOHORT småbarnsavdelingen

Elin-Anita Jenssen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
905 00 093
eaj76@online.no

Sandra Yvonne Valø

Stilling: Barnehagelærer
482 93 343
sandra_yvonn@msn.com

KOHORT storbarnsavdelingen

Stine Karlsen

Stilling: Pedagogisk leder
959 76 976
stine-karlsen@hotmail.com

Charlotte Helene Binderø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
412 92 600
c.helene93@hotmail.com

KOHORT turgruppe Lavvoen

Elin Karin Kristiansen

Stilling: Styrer
909 73 118
elin.k.k@online.no

Astrid Kroken-Grunnan

Stilling: Barnepleier
416 86 380
g-n-eldre@hotmail.com

KOHORT utegruppe Nyområdet

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder
481 44 179
gunnhegevaloe@gmail.com

Troll/Skolestart

Gunn Hege Tørset

Stilling: Pedagogisk leder
481 44 179
gunnhegevaloe@gmail.com