Trollstua

Det andre uteområdet vårt

I tilknyttning til barnehagens uteområde har vi et naturområde på 2-3 mål. Her har vi muligheten for daglige friluftsliv og tur, selv for de minste.

Gapahuken i NyområdetSmåbarn på tur