Nyhetsarkiv

 • Endret åpningstid under pandemi

  På Gult nivå har barnehagen åpningstid 07.30 - 16.30, med mulighet for å åpne fra kl 07.00 ved behov.

  På Rødt nivå begrenses åpningstida til 08.00 - 15.30. Avhengig av tillatt størrelse på hver kohort.

 • Covid -19, smittevern

  Covid -19:
  Barnehagen har skjerpet rutiner mht Covid -19 og smittevern. Denne beredskapen påvirker hverdagsrutiner og gjør at vedtektene på noen punkter avviker fra nåværende praksis. Åpningstid varierer utfra gjeldende smittevern-nivå.

 • Søknadsfrist 1. Mars for barnehageåret 2021-2022

  Vedlagt følger en kort presentasjon av barnehagen vår.

  For å søke plass hos oss, gå via Nærøysund kommune`s hjemmeside - barnehage - søkeportal.

  Det vil også være mulig å søke barnehageplass etter søknadsfrist, ved ledig kapasitet.
 • Bli kjent-periode for nye barn

  Mange nye barn holder på å finne seg til rette hos oss :-)