Nyhetsarkiv

  • Søknadsfrist 1. Mars for barnehageåret 2023-2024


    For å søke plass hos oss, gå via Nærøysund kommune`s hjemmeside - barnehage - søkeportal.

    Det vil også være mulig å søke barnehageplass etter søknadsfrist, ved ledig kapasitet.
  • Covid -19, smittevern

    Covid -19:
    Barnehagen har skjerpet rutiner mht Covid -19 og smittevern. Denne beredskapen påvirker hverdagsrutiner og gjør at vedtektene på noen punkter avviker fra nåværende praksis. Åpningstid varierer utfra gjeldende smittevern-nivå.